İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Konular - Murat BAY

Sayfa: [1] 2 3 4
1
Kod: [Seç]
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{     
int m,n;     
printf("Kaca kaclik bir matris istiyorsunuz\n");   
printf("Matrisin satir sayisini giriniz:");
scanf("%d",&m);   
printf("Matrisin sutun sayisini giriniz:");   
scanf("%d",&n);   int A[m][n];     
printf("Matrisin sayilarini giriniz\n");   
 for(int i=0; i<m; i++)   
{         for(int j=0; j<n; j++)             
          {         printf("%d.satir %d.sutun :",i+1,j+1);
                     scanf("%d",&A[i][j]);                                  }       
printf("  MATRISIMIZ\n");   
for(int i=0; i<m; i++)   
{         for(int j=0; j<n; j++)     
       {                printf("%d\t",A[i][j]);             }   
      printf("\n");     
}           
getch();   
return 0;}

2
Kod: [Seç]
private void Form3_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
        {
            System.Drawing.Graphics graphicsobj;
            graphicsobj = this.CreateGraphics();


            Pen kalem2 = new Pen(Color.Pink,5);
            kalem2.DashStyle = System.Drawing.Drawing2D.DashStyle.Solid;
            graphicsobj.DrawRectangle(kalem2, 10, 10, 100, 100);
            Rectangle myobject = new Rectangle(120,10,100,100);
            graphicsobj.DrawEllipse(kalem2, myobject);


        }

3
Kod: [Seç]
private void Form4_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
        {
            int yaricap = 150;
            int a ,b ;
            Pen kalem3 = new Pen(Color.Yellow , 1);
            Pen kalem4 = new Pen(Color.Red, 1);
            for (int i = 0; i < 360; i+=5)
            {
                if (i%10 == 0)
                {
                    a = Convert.ToInt32(yaricap*Math.Cos(Math.PI*i /180));
                    b = Convert.ToInt32(yaricap*Math.Sin( Math.PI*i/180));
                    e.Graphics.DrawLine(kalem3,250,250,(250+a),(250+b));
                }
                if (i%10 == 5)
                {
                    a = Convert.ToInt32(yaricap*Math.Cos(Math.PI*i /180));
                    b = Convert.ToInt32(yaricap*Math.Sin( Math.PI*i/180));
                    e.Graphics.DrawLine(kalem4,250,250,(250+a),(250+b)); 
                }
               
                i = i % 360;
                Thread.Sleep(100);
               
            }

        }

4
Kod: [Seç]
private void Form2_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
        {
            System.Drawing.Graphics graphicsObj;
            graphicsObj = this.CreateGraphics();//grafik objesi


            Pen kalem = new Pen(Color.Pink, 10);//kalem nesnesini türettik.


            kalem.DashStyle = System.Drawing.Drawing2D.DashStyle.Solid;//kalemin çizim tarzını ayarladık


            kalem.Color = System.Drawing.Color.Red;//rengini ayarladık


            kalem.Width = 10;//Kalınlığını ayarladık


            graphicsObj.DrawLine(kalem, 20, 20, 100, 100);//Drawline ile çizim yapabiliyoruz. kullanıcağımız kalemi ve koordinatları gidiryoruz.        }

5

Arkadaşlar bu zar uygulamasını basit bir oyun olarak yapalım. Bilgisayar ve size random sayı üreterek random sayıları karşılaştıralım ve kazananı textbox a yansıtalım. Burada lazım olacak olan ToolBox tan , 2 tane label, 2 tane picturebox, 1 tane button ve 1 tanede textbox veya seçime göre label.
Bunları formumuza ekledikten sonra resimlerimizi proje dosyamızın içine atıyoruz.
sonra geliyoruz kod kısmına.

Kod: [Seç]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
///
//Murat BAY
///
namespace GörselZarUygulaması
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            label1.Text = "   Oyuncu";//bunlar başlardaki bilgisayar ve oyuncuyu belirten label'lar.
            label2.Text = "   Bilgisayar";
        }

        private void btn_roll_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Random RollRandom = new Random();//Salla butonuna tıkladığımızda random nesnesini türetiyoruz ve
            int roll1, roll2;
            roll1 = RollRandom.Next(6) + 1;//2tane değer atıyoruz.
            roll2 = RollRandom.Next(6) + 1;
            picBox_1.SizeMode = System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.AutoSize;//gelen resimlere göre picturebox'larımızın boyutunu ayarlıyoruz.
            picBox_2.SizeMode = System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.AutoSize;
            picBox_1.Image = Image.FromFile("\\picture\\" + roll1.ToString() + ".jpg");//burada gelecek olan resimi sayı ile seçiyoruz ve dosyadan çekiyoruz.
            picBox_2.Image = Image.FromFile("\\picture\\" + roll2.ToString() + ".jpg");//Bunu resim adları sayesinde de yapabiliyoruz çünkü 1.jpg isimli zar resmindeki sayı 1
            if (roll1 > roll2)//random sayılardan 1 , 2 den büyükse oyuncu kazandı vesaire
            {
                txt_result.Text = "Tebrikler Kazandınız!...";
            }
            else if(roll2 > roll1)
            {
                txt_result.Text = "Kaybettiniz!...";
            }
               
            else
            {
                txt_result.Text = "Berabere";
            }
        }
    }
}
///
//Murat BAY
///

6
C++ Hazır Kodlar / C++ ile Matris Çarpımı Dinamik Bellek Yönetimi
« : Mayıs 07, 2014, 00:31:39 ÖÖ »
Kod: [Seç]
// MatrixMultiplection.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include "iostream"
#include "locale.h"
using namespace std;

void MatrixMultiplection();
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    setlocale(LC_ALL, "Turkish");
    MatrixMultiplection();
    return 0;
}
void MatrixMultiplection()
{

    int row1,column1,row2,column2;
    cout<<"Satır sayısını giriniz: ";
    cin>>row1;
    cout<<"\nSütun sayısını giriniz: ";
    cin>>column1;
    int **array1;

    array1 = new int*[row1];//Matrisimiz için bellekte dinamik alan açıyoruz.

    for (int i = 0; i < row1; i++)
    {
        array1[i] = new int[column1];
    }


    for (int i = 0; i < row1; i++)
    {
        for (int j = 0; j < column1; j++)
        {
            int *x;
            x = new int;
            cout<<"\n1. Dizinin "<<i+1<<". satır "<<j+1<<". sütun elemanını giriniz: ";//Matirisimizin içini dolduruyoruz.
            cin >> *x;
            array1[i][j] = *x;
            delete x;
        }
    }
    cout<<"Satır sayısını giriniz: ";
    cin>>row2;
    cout<<"\nSütun sayısını giriniz: ";
    cin>>column2;
    int **array2;

    array2 = new int*[row2];
    for (int i = 0; i < row2; i++)
    {
        array2[i] = new int[column2];
    }


    for (int i = 0; i < row2; i++)
    {
        for (int j = 0; j < column2; j++)
        {
            int *y;
            y = new int;
            cout<<"\n2. Dizinin "<<i+1<<". satır "<<j+1<<". sütun elemanını giriniz: ";
            cin >> *y;
            array2[i][j] = *y;
            delete y;
        }
    }
    int **array3;
    array3 = new int*[row1];
    for (int i = 0; i < row1 ; i++)
    {
        array3[i] = new int[column2]();
    }
    if (row1 != column2)
    {
        cout<<"Hatalı matris işlemi!... "<<row1<<" Eşit değil "<<column2;
    }
    else
    {
       
        for (int i = 0; i < row1 ; i++)
        {
            for (int j = 0; j < column2; j++)
            {
                for (int k = 0; k < column1; k++)
                {
                    array3[i][j] = array3[i][j] + array1[i][k] * array2[k][j];
                }
            }
        }
    }
    for (int i = 0; i < row1; i++)
        {
            for (int j = 0; j < column2; j++)
            {
                cout << array3[i][j] << "\t";
            }
            cout << endl;
        }
   
    system("PAUSE");
    delete array1;//Bellekte ayırdığımız alanı serbest bırakıyoruz.
    delete array2;
    delete array3;
}

7
C++ Hazır Kodlar / C++ ile Dinamik Matris Oluşturma
« : Mayıs 06, 2014, 21:53:43 ÖS »
Kod: [Seç]
// Uygulama1.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include "iostream"
using namespace std;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int row,column;
    cout<<"Satır sayısını giriniz: ";
    cin>>row;
    cout<<"\nSütun sayısını giriniz: ";
    cin>>column;
    int **array;

    array = new int*[row];//Matrisimiz için bellekte dinamik alan açıyoruz.

    for (int i = 0; i < row; i++)
    {
        array[i] = new int[column];
    }


    for (int i = 0; i < row; i++)
    {
        for (int j = 0; j < column; j++)
        {
            int *x;
            x = new int;
            cout<<"\nDizinin "<<i+1<<". satır "<<j+1<<". sütun elemanını giriniz: ";//Matirisimizin içini dolduruyoruz.
            cin >> *x;
            array[i][j] = *x;
            delete x;
        }
    }

    for (int i = 0; i < row; i++)
        {
            for (int j = 0; j < column; j++)
            {
                cout << array[i][j] << "\t";
            }
            cout << endl;
        }
    //Bellekte ayırdığımız alanı serbest bırakıyoruz.
    system("PAUSE");
    delete array;
    return 0;
}9
Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Programlama Laboratuvarı Dersi Quiz Sorularından Biri
Kod: [Seç]
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
float alan ,yaricap, aci;
printf("Yaricap degerini giriniz: ");
scanf("%f",&yaricap);
printf("\nAci degerini giriniz: ");
scanf("%f",&aci);
alan = (yaricap*yaricap) * (aci/180) / 2;
printf("Alan : %f ",alan);

getch();
return(0);
}


10
C++ Hazır Kodlar / C++da Pointer ile Diziye Erişim
« : Mart 10, 2014, 15:49:36 ÖS »
Kod: [Seç]

#include "stdafx.h"
#include "iostream"
#include "locale.h"

using namespace std ;


int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    setlocale(LC_ALL, "Turkish");
    int a[5] , *aptr;    //bir dizi ve bir pointer tanımlıyoruz.
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        a[i] = i * i * i;    //Dizinin içini dolduruyoruz.
    }
    aptr = &a[0];    //dizinin 0. indisinin adresini pointer'ımıza atıyoruz.
    for (int i = 0; i <5 ; i++)
    {
        cout<<"dizinin"<<i+1<< ". elemanı : "<<*aptr<<" Adresi: "<<aptr<<endl;    //Adrese ve değere pointer ile ulaşıyoruz.
        aptr++;        //Adresi bir arttırıp bir sonraki elemana ulaşıyoruz.
    }

   
    system("pause");
     
    return 0;
}11
C++ Hazır Kodlar / C++'da Pointer Kullanımı Örneği
« : Mart 10, 2014, 15:18:37 ÖS »
Kod: [Seç]
// ConsoleApplication1.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include "iostream"
#include "locale.h"

using namespace std ;


int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    setlocale(LC_ALL, "Turkish");
    int a=5 , *aptr;                 //bir atomik değişken ve bir pointer tanımlıyoruz.
    aptr = &a;                        //Atomik değişkenimizin adresini pointer'ımıza atıyoruz.
    cout<<"değişkenin adresine pointer ile erişim = "<<aptr<<endl;
    cout<<"değişkenin değerine pointer ile erişim= "<<*aptr<<endl;
    cout<<"değişkenin adresine normal erişim= "<<&a<<endl;
    cout<<"değişkenin değerine normal erişim= "<<a<<endl;
    system("pause");
     
    return 0;
}

12

Kod: [Seç]
// ConsoleApplication1.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include "iostream"
#include "locale.h"

using namespace std ;


int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    setlocale(LC_ALL, "Turkish");
     int a , b , c=1;
     cout<<"Kaç sayıyı çarpmak istiyorsunuz :  "<<endl;
     cin>>a;
     for (int i = 1; i <= a ; i++)
     {
         cout<<i<< ". sayıyı giriniz:"<<endl;
         cin>>b;
         c*=b;
     }
     cout<<"Girdiğiniz sayıların çarpımı = "<<c<<endl ;
     system("pause");
     
    return 0;
}


13
Kod: [Seç]
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main ()
{
    int heigth, yildiz=0 , bosluk=0 , sutun=1;
    printf("Ucgen yuksekligini giriniz: ");
    scanf("%d",&heigth);
    for(int i=0; i<heigth-1; i++)
    {
        sutun += 2;
    }
    yildiz= sutun;
    for(int j=0; j<heigth; j++)
    {
        for(int x=0; x<bosluk; x++)
        {
            printf(" ");
        }
        for(int k=0; k<yildiz; k++)
        {
            printf("*");
        }
        printf("\n");
        yildiz= yildiz-2;
        bosluk= bosluk+1;
    }
    getch();
    return 0 ;
}

14
C Dili Hazır Kodlar / C Dili Ebob - Ekok Bulma Detaylı Anlatım
« : Ocak 25, 2014, 17:57:16 ÖS »


Kod: [Seç]
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{       int s1,s2,carpim=1,sayicarpim,bolen,enk,ebob,ekok;
   printf("iki sayi giriniz:\n");
   scanf("%d%d",&s1,&s2);//2 sayı alıyoruz.
   enk=s1;//geçici olarak en küçüğü s1 atıyoruz
   if(enk>s2)//burada kontrol ediyoruz s1 büyükmü s2 den diye.
   enk=s2;//s1 büyükse enk değişkenimize s2 atıyoruz. Yani en küçük değeri buluyoruz.
   sayicarpim=s1*s2;//bunu s1*s2=ebob*ekok da kullanacağız:.satır 21 - 23.
   for(bolen=2;bolen<=enk;bolen++)//enk sayiya kadar bölenleri kontrol ediyoruz.
   {
      while(s1%bolen==0 && s2%bolen==0)//bolen her ikisini boldügü sürece devam et:)
      {
         s1=s1/bolen;
         s2=s2/bolen;
         carpim=carpim*bolen;// burada her bolen değeri ortak bölen olduğu için,
//hepsini carpim değişkeninde çarparak saklıyoruz.
      }
   }
   ebob=carpim;//iki döngüdende çıktığımızda carpim değişkenimizdeki ortak bölenlerimiz,
    //en büyük ortak bölenimizi veriyor.
   ekok=sayicarpim/ebob;//sayicarpim değişkenimizde tuttuğumuz değer, alınan değerlerin çarpımıdır.
    //bu değeri ebob'a bölersek ekok'u bulmuş oluruz.
   printf("\nebob=%d\nekok=%d",ebob,ekok);//ebob ve ekok değerlerini ekrana yazdırma.
   
   getch();
}

15
Bilgisayar Organizasyonu Final Sınavı Cevapları 2013-2014 Cumhuriyet Üniversitesi


Sayfa: [1] 2 3 4