İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Konular - Forumkod

Sayfa: [1] 2 3 ... 33
1
CP / allowedAssignments fonksiyonu
« : Mayıs 23, 2017, 17:22:12 ÖS »
      allowedAssigments
İzin verilen değer kombinasyonlarını tanımlamak için OPL işlevlerinin tanımlanmasını sağlar. CPLEX kısmında kullanılamaz. Boolean değer dönderir.
 
Kullanımı
allowedAssignments({tuple-type}, int, ...)
allowedAssignments({tuple-type}, dvar int, ...)
 
Bu sınırlama, çeşitli tam sayı karar değişkenleri için izin verilen değer kombinasyonlarını kolayca tanımlamanıza iolanak sağlar. Herhangi bir sayıda değişken için geçerli olabilir (dolayısıyla her bir tüple için değişken sayıda argümanı tanımlanmalıdır). İzin verilen kombinasyon kümesi, düşünülen değişkenlerin sayısına eşit aritmetik (alanların sayısı) olan bir tuple ile verilir. Her bir grup, izin verilen bir kombinasyonu tanımlar.
Bu işlevi, IBM ILOG Komut Dosyası deyimlerinde OPL ad alanını belirterek kullanabilirsiniz.
 

2
Matlab Hazır Kodlar / Matlab ile Mükemmel Sayı bulma
« : Nisan 02, 2017, 01:44:35 ÖÖ »

Kod: [Seç]
function [ output_args ] = Untitled2( input_args )
for i=1:1:10000
    toplam = 0;
    for j=1:1:i-1
        if mod(i,j)==0
            toplam=toplam+j;
        end
    end
    if toplam==i
        fprintf('%d \n',i);
    end
end
end


Sonuç:
6
28
496
8128

3
Matlab Hazır Kodlar / matlab mod alma
« : Nisan 02, 2017, 01:00:40 ÖÖ »
Fonksiyon adı mod.  Birinci parametre modu alınacak sayı. 2 parametre alınacak modu belirtir.

Kod: [Seç]
mod(8,3)
Sonuç: 2


Kod: [Seç]
mod(10,3)

Sonuç: 1
Kod: [Seç]
mod(17,2)


Sonuç: 1

4
Matlab Hazır Kodlar / Matlab ile asal sayı hesaplama
« : Nisan 02, 2017, 00:56:27 ÖÖ »
Kod: [Seç]

function [ output_args ] = Untitled2( input_args )
for i=1:1:100
    bolenSayisi = 0;
    for j=1:1:i
        if mod(i,j)==0
            bolenSayisi=bolenSayisi+1;
        end
            if(bolenSayisi>2)
                break;
            end
    end
    if bolenSayisi==2
        fprintf('%d \n',i);
    end
end
end

5
Matlab Hazır Kodlar / Matlab alt satıra geçme
« : Nisan 02, 2017, 00:40:25 ÖÖ »
Matlab ile yeni satıra geçme '\n' ile
Kod: [Seç]

fprintf('\n');ya da '\n' karakterinin ascii kodu ile yapılır.
Kod: [Seç]
fprintf(char(10));
Kod: [Seç]

Bir diğer yöntem;
disp(char(10));

6
Matlab Hazır Kodlar / Matlab string karşılaştırma (equal)
« : Nisan 02, 2017, 00:35:08 ÖÖ »

Dizi karşılaştırması her dilde equal terimi ile yapılır. Bazı diller == gibi kolaylıklar sağlasa da bu bazen direkt değişkenin adresini karşılaştırmaya çalıştığına da şahit olmuşuzdur. String karşılaştırmada matlab kullanımı aşağıdaki gibidir.

Kod: [Seç]
function [ output_args ] = Untitled2( input_args )
S = {'kaan'; 'asya'; 'mete'};
size = isequal(S{1} , 'kaan');
fprintf('%d',size);
end7
Matlab Hazır Kodlar / Matlab fprinf Kullanımı
« : Nisan 02, 2017, 00:28:18 ÖÖ »
fprintf("%c ", karakter);
fprintf("%s ", string);
fprintf("%d ", tamsayi);
fprintf("%f ", float);
fprintf("%g ", karmasik);

8
Matlab Hazır Kodlar / Matlab ++ komutu
« : Nisan 02, 2017, 00:24:47 ÖÖ »
Ne yazık ki matlabta "++" ya da "+=" gibi komutlar bulunmamaktadır. Aşağıdaki örnek gibi uzunca yazılması zorunludur.
Kod: [Seç]
a=1;
fprintf('%d \n',a);
a=a+1;fprintf('%d \n',a);

9
Form Application Hazır Kodlar / Excel Okuma yazma Kodu
« : Ağustos 31, 2016, 15:02:27 ÖS »
Örnek kullanım:
Kod: [Seç]
            ExcelProcess excelProcess = new ExcelProcess();
            excelProcess.Open(openFileDialog1.FileName);
            DataTable list = excelProcess.GetList();
/*Bu listi datagridview'ın datasource'una direk basabilirsiniz. Excel'de 1. satır elemanlarını kolon başlığı olarak alır*/

Kod: [Seç]
using Microsoft.Office.Interop.Excel;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;

namespace ExcelReaderWriter
{
    class ExcelProcess
    {
        #region Değişkenler
        Excel.Application xlApp = null;
        Excel.Workbook xlWorkbook = null;
        Excel._Worksheet xlWorksheet = null;
        Excel.Range xlRange = null;
        System.Data.DataTable output = new System.Data.DataTable();
        #endregion

        public ExcelProcess()
        {
            xlApp = new Excel.Application();
        }

        public void Save(string path,System.Data.DataTable dt)
        {
            xlWorkbook = xlApp.Workbooks.Add(Type.Missing);
            xlWorksheet = null;
            xlWorksheet = xlWorkbook.ActiveSheet;
            xlWorksheet.Name = "MBUSKayitlari";

            for (int i = 0; i < dt.Columns.Count; i++)
            {
                xlWorksheet.Cells[i + 1] = dt.Columns[i].ColumnName;
            }


            for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
            {
                Thread.Sleep(1);
                for (int j = 0; j < dt.Columns.Count; j++)
                {
                    xlWorksheet.Cells[i + 2, j + 1] = dt.Rows[i].ItemArray[j].ToString();
                }
            }

            xlWorkbook.SaveAs(path);
            Close();
        }

        public void Open(string path)
        {
            xlWorkbook = xlApp.Workbooks.Open(path);
            xlWorksheet = xlWorkbook.Sheets[1];
            xlRange = xlWorksheet.UsedRange;
        }

        public System.Data.DataTable GetList()
        {

            for (int i = 1; i <= xlRange.Columns.Count; i++)
            {
                if(xlRange.Cells[1,i].Value2!=null)
                    output.Columns.Add(xlRange.Cells[1, i].Value2.ToString());
                else
                    output.Columns.Add("");
            }

            for (int i = 2; i <= xlRange.Rows.Count; i++)
            {
                DataRow row = output.NewRow();
                for (int j = 1; j <= xlRange.Columns.Count; j++)
                {
                    Thread.Sleep(1);
                    if (xlRange.Cells[i, j] != null)
                    {
                        if (xlRange.Cells[i, j].Value2 == null)
                            row[output.Columns[j-1].ColumnName] = "";
                        else
                            row[output.Columns[j-1].ColumnName] = xlRange.Cells[i,j].Value2.ToString();

                    }
                }
                output.Rows.Add(row);
            }
            Close();
            return output;
        }

        public void Close()
        {
            GC.Collect();
            GC.WaitForPendingFinalizers();
            if (xlRange!=null)
            Marshal.ReleaseComObject(xlRange);
            if (xlWorksheet!=null)
            Marshal.ReleaseComObject(xlWorksheet);
            if (xlWorkbook != null)
            {
                xlWorkbook.Close();
                Marshal.ReleaseComObject(xlWorkbook);
            }
            xlApp.Quit();
            Marshal.ReleaseComObject(xlApp);
        }
    }
}


10
WPF Hazır Kodlar / C# Math string "e-001" convert decimal number
« : Ağustos 21, 2016, 20:46:28 ÖS »
Kod: [Seç]
Decimal.Parse("2.050000e-001", System.Globalization.NumberStyles.Float);

Sonuç: 0.205M

11
Form Application Hazır Kodlar / C# Enum Alternatifi
« : Ağustos 19, 2016, 18:14:31 ÖS »
Kod: [Seç]
    public class RenkKodlari
    {
        private RenkKodlari(string value)
        {
            Value = value;
        }

        public string Value{get;  set;}

        public static RenkKodlari Kirmizi { get { return new RenkKodlari("#00ffff"); } }
        public static RenkKodlari Yesil { get { return new RenkKodlari("#ff00ff"); } }
        public static RenkKodlari Yesil { get { return new RenkKodlari("#00ff00"); } }
    }


Kullanımı:
Kod: [Seç]
           string krenk = RenkKodlari.Kirmizi.Value; //#00ffff
           string yrenk= RenkKodlari.Yesil.Value; //#ff00ff
           string mrenk = RenkKodlari.Mavi.Value; //#00ff00


12
sudo nano /boot/cmdline.txt
çıkan ekrana alttaki kod ekleyin

Kod: [Seç]
usbhid.mousepoll=0
Yeniden başlattıktan sonra lag sorunu çözülmüş olacak

13
Tanışma - Sohbet / TAŞINDI: Yardım
« : Nisan 29, 2016, 20:34:03 ÖS »
Bu konu Java Soru-Cevap isimli bölüme taşınmıştır.

http://forumkod.com/yardim-t2616.0.html

14
Tanışma - Sohbet / TAŞINDI: Java Polinom
« : Nisan 29, 2016, 20:33:41 ÖS »
Bu konu Java Soru-Cevap isimli bölüme taşınmıştır.

http://forumkod.com/java-polinom-t2617.0.html

15
Serbest Kürsü / Proje Dokümantasyonu Yükleme
« : Nisan 17, 2016, 12:11:32 ÖS »
Bana verdiğiniz mail adreslerine kullanıcı adı, şifre ve link içeren bir adet mail gelmiş olması gerekiyor. Mail gelmediyse bana PM atabilirsiniz. Bu maildeki linke tıklayarak siteye giriş yapıyoruz. Sol tarafta bulunan giriş paneline gelen kullanıcı adı şifreyi girerek giriş yapıyoruz.

Giriş yaptıktan sonra karşımıza çıkan ekran:

Giriş yapan kullanıcının 2 yetkisi vardır.
1: Ayarlar
2: Proje Ekle

Ayarlara tıklayacak olursak aşağıdaki gibi özgeçmiş düzenleme alanı bulunmaktadır. Proje grup olarak yapılacaksa lütfen özgeçmiş bölümünde belirtiniz.
2. Bölümde ise Proje Ekle yer almaktadır. Linke tıkladığımızda;
Yukarıda proje ekleme bölümlerinin kullanımı;
1: Başlık: Projenin başlığı yeterince açıklamalı olmalıdır. Proje isminden sonra ad-soyad girilmelidir. Örneğin arduino ile market otomasyon projesi - Ahmet Turan Öztürk
2: Kısa açıklama: Proje hakkında 1 cümlelik tanım içermelidir.
3: Resim yükle: site dizinine resim yüklemenizi sağlar. Sınırsız sayıda resim yükleyebilirsiniz. Yüklenen bir önceki resmin linkini saklamayı unutmayınız:

4: Açıklama: Burada projenin hangi kütüphaneleri kullandığı, kullanılan yöntem ve algoritmalar, devre çizimleri ( Fritzing indirme: http://fritzing.org/download/ No donate i işaretleyerek indirin. ), faydalanılan kaynaklar vs. yer almalıdır. Editör word gibi işlevseldir.  Önizleme butonunu kullanarak doğru yazıp yazmadığınıza vs. gözatabilirsiniz.


5: Kod: Sadece yazdığınız kodu ekleyiniz. Açıklama satırları olmayan ya da copy-paste kodlar notlandırmada sıkıntı çıkarabilir.
6: Youtube Video Embed Kodu: Bu kodu youtube'a yüklediğiniz videonun altında bulunan paylaş butonu ile embed kodu elde edebilirsiniz.  Aşağıdaki gibi yolu takip ederek kopyaladığımız iframe kodunu buraya ekleyiniz.
7: Proje görseli: Yukarıdaki resim yükleme bölümünden yüklediğiniz bir resimi kullanabilirsiniz. Burası link alanıdır.

Sayfa: [1] 2 3 ... 33