İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Mesajlar - Emre Erkoca

Sayfa: [1] 2 3 ... 19
1
WPF Hazır Kodlar / DataGrid Satırlarına Farklı Renkler Atamak
« : Eylül 08, 2016, 16:48:01 ÖS »


Aşağıdaki xaml kodunu doğrudan xaml kodunuzun içine eklerseniz. DataGirid nesnenize eleman eklediğiniz zaman satırların farklı renklerde olacağını göreceksiniz.
Kod: [Seç]
<DataGrid  AutoGenerateColumns="True" AlternationCount="2" HorizontalAlignment="Stretch" x:Name="dtGrid" VerticalAlignment="Stretch" MaxWidth="500" MaxHeight="500">
                <DataGrid.RowStyle>
                    <Style TargetType="{x:Type DataGridRow}">
                        <Style.Triggers>
                            <Trigger Property="ItemsControl.AlternationIndex" Value="0">
                                <Setter Property="Background" Value="#CCC"></Setter>
                            </Trigger>
                            <Trigger Property="ItemsControl.AlternationIndex" Value="1">
                                <Setter Property="Background" Value="#EEE"></Setter>
                            </Trigger>
                        </Style.Triggers>
                    </Style>
                </DataGrid.RowStyle>
            </DataGrid>

2
WPF Kütüphaneleri / Wpf Ip Adress TextBox
« : Eylül 06, 2016, 17:44:45 ÖS »
Aşağıda paylaştığım dll' i wpf projelerinizde ip adresi girmek için kullanabilirsiniz.

3
WPF Hazır Kodlar / String ile Panele UIElement ekleme (GetType)
« : Eylül 05, 2016, 13:11:42 ÖS »
Kod: [Seç]
                //className=UserControls.GenelAyarlar_UI /*namepace.ClassName*/
                Type type = Type.GetType(className,true);
                object obje = Activator.CreateInstance(type);
                panel_View.Children.Add(obje as UserControl);

4
WPF Hazır Kodlar / Wpf Binding(Bağlama) Örneği
« : Eylül 03, 2016, 16:32:29 ÖS »
Binding  bağlama örneğini denemek için bir Wpf projesi oluşturup, xaml dosyasına aşağıdaki kodları yapıştırın. TexBox' a yazdığınız yazıların label' a bağlandığını göreceksiniz.
Kod: [Seç]
      <Grid>
                    <TextBox x:Name="textBox1"
            HorizontalAlignment="Left"
            Height="23"
            Margin="50,53,0,0"
            TextWrapping="Wrap"
            Text=""
            VerticalAlignment="Top" Width="201"/>

                    <Label x:Name="label1"
            Content="{Binding ElementName=textBox1, Path=Text}"
            HorizontalAlignment="Left"
            Margin="50,92,0,0"
            VerticalAlignment="Top" Width="201"/>
                </Grid>

5
Arduino Hazır Kodlar / Arduino Interrupt(Kesmeler) Örneği
« : Şubat 22, 2016, 18:15:27 ÖS »
Kesme anlamına gelen Interrupt birden fazla işlemin yapıldığı projelerde kullanılır. Intterrupt  sayesinde Arduino, çalışırken dışardan bir etkiyle meydana gelen olaylara otomatik olarak cevap verir.
    Örneğin Arduino herhangi bir işlemi yaparken butona atanacak interrupt, butona basıldığında Arduino' yu uyaracaktır. Tetiklenen görev yapıldıktan sonra Arduino, yaptığı  işleme kaldığı yerden devam edecektir.
     Örnek olarak Arduino Türkiye Web sayfasında çözmemizi önerdikleri bir problemi ele aldık.
     Örneğin Amacı: Butona ilk basışımızda ledi 3 defa yakıp söndürmek, 2. basışımızda ledi sürekli yakmak, 3. basışımızda ledi söndürecek bir uygulama.

Breadboard ve Arduino' nuzu şekildeki gibi ayarlayabilirsiniz.Örneğin kodları:(Kodlar üzerindeki  açıklama satırlarını dikkatli okuyunuz)
Kod: [Seç]
int counter = 0; //Butona kaç kez tıklandığını saymak için.
int counterLed = 0; //Butona ilk tıklayışımızda ledin yanıp sönme sayısını kontrol etmek için.
int pin = 9; //Ledin anot(pozitif) ucunun bağlı olduğu pin.
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600); //Serial Port ekranından görüntü almak için bu ayarı yapmalıyız.
 pinMode(pin,OUTPUT);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2),incremenT,RISING); //2. pin değeri LOW' dan HIGH' a geçince incremenT metodu tetiklenir.
}

void loop() {
if(counter == 1)
 {
   if(counterLed<4) //
   {
    digitalWrite(pin,HIGH);
    delay(500);
   
    digitalWrite(pin,LOW);
    delay(500);
    counterLed++;
    Serial.println(counterLed); //Serial Port ekranında değerleri görüntülemek için
   }
    else
    {
      digitalWrite(pin, LOW);
    }
 }
 if(counter == 2)
 {
    digitalWrite(pin,HIGH);
 }
 if(counter == 3)
 {
    digitalWrite(pin,LOW);
 }
 }//Loop Sonu


void incremenT()
{
  counterLed = 0;
  counter++;
  Serial.println(counter);
  if(counter == 4)
  {
    counter = 0;
  }
}

6
Arduino Hazır Kodlar / Arduino ile Led Yakma
« : Şubat 03, 2016, 03:22:10 ÖÖ »
Merhaba arkadaşlar. Basit bir led yakma uygulaması yapacağız. Öncelikle kablo bağlantılarını yapalım. Şekilde(Resim ekte) görüldüğü gibi ledin + kutbuna direncin bir ayağını, - kutbuna da breadboard' ın + bölgesinden çektiğimiz kabloyu bağlıyoruz. Direncin diğer ayağının bulunduğu kısmı Arduino' da 13. pine bağlıyoruz.  Topraklama kablosunu da GND pinine bağlıyoruz. Kodumuz şu şekilde:

Kod: [Seç]
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(13,OUTPUT);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  digitalWrite(13, HIGH); //Bu komut ledi yakar
  delay(500); //Bu komutta led 500 ms ye yanık bir şekilde bekliyor.
  digitalWrite(13, LOW);//Bu komut ledi söndürüyor 
  delay(500);  //Led 500 ms ye sönük olarak beklemede kalıyor.

}
Böylece led her 500 milisaniyede bir yanıp sönecektir.

7
PHP Dersleri / Php' de .htaccess (internal server error) Sorunu
« : Aralık 30, 2015, 15:40:41 ÖS »
Bu sorunun çözümü için Wamp serverin sağ aşagıdaki simgesine tıklayın, apache->apache modules->rewrite bölümüne  tıklayıp aktif edin.

8
Matlab Hazır Kodlar / Bisection Method Matlab
« : Nisan 07, 2015, 00:23:18 ÖÖ »
Kod: [Seç]

% Bisection Metodu


tol = 1e-4 ; % 10^-4(10 üzeri -4);
Ea = 1;
iter = 0;
xL = 3;
xU = 4;
fxL = xL ^ 2 - 11;
fxU = xU ^ 2 - 11;
 
    if fxL * fxU > 0
        fprintf('Kok Yok');
    else
        fprintf('Kok var.');
    end
   
   
    xR = (xL + xU) * 0.5;
   
    while tol < Ea
        iter = iter + 1;
        fxL = xL ^ 2 - 11;
        fxU = xU ^ 2 - 11;
   
        fxR = xR ^ 2 - 11;
            if fxL * fxR < 0
               
                xU = xR;
            else
                xL = xR;
               
            end
           
            xRnew = (xL + xU) * 0.5;
           
            Ea = abs(xRnew - xR)* 100 / xRnew;
            xR = xRnew;
            fprintf('%d. iterasyon %f \n',iter, xR);
           
    end
         

9
Hocam anlatımınız için teşekkürler. Konunun devamı gelecek mi yoksa bitti mi?
Rica ederiz. Malesef eğitimlere uzun zamandır devam edemiyoruz. Zaman ayıramıyoruz. Eğer Android ile ilgili kaynak arıyorsanız. Türkcell Geleceği Yazanlar plartformunu tavsiye ederim.

10
Tanışma - Sohbet / Ynt: Rekor Topic - Hedef 10.000 Yanıt
« : Mart 09, 2014, 19:16:53 ÖS »
Tamam

11
Tanışma - Sohbet / Ynt: Rekor Topic - Hedef 10.000 Yanıt
« : Mart 08, 2014, 21:42:43 ÖS »
Sitede tık yok. Kimse konu açmıyor.Nedenki?

12
Tanışma - Sohbet / Ynt: Rekor Topic - Hedef 10.000 Yanıt
« : Mart 07, 2014, 22:34:04 ÖS »
ne konuda ?


13
Forum Oyunları / Ynt: Bu filmi izledin mi?
« : Mart 07, 2014, 20:23:06 ÖS »
izledim
Banka işi

14
paste - yapıştırmak

15
Forum Oyunları / Ynt: En son neye para verdiniz ?
« : Mart 07, 2014, 19:28:38 ÖS »
Domates

Sayfa: [1] 2 3 ... 19