İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Konular - Emre Erkoca

Sayfa: [1] 2 3 ... 5
1
WPF Hazır Kodlar / DataGrid Satırlarına Farklı Renkler Atamak
« : Eylül 08, 2016, 16:48:01 ÖS »


Aşağıdaki xaml kodunu doğrudan xaml kodunuzun içine eklerseniz. DataGirid nesnenize eleman eklediğiniz zaman satırların farklı renklerde olacağını göreceksiniz.
Kod: [Seç]
<DataGrid  AutoGenerateColumns="True" AlternationCount="2" HorizontalAlignment="Stretch" x:Name="dtGrid" VerticalAlignment="Stretch" MaxWidth="500" MaxHeight="500">
                <DataGrid.RowStyle>
                    <Style TargetType="{x:Type DataGridRow}">
                        <Style.Triggers>
                            <Trigger Property="ItemsControl.AlternationIndex" Value="0">
                                <Setter Property="Background" Value="#CCC"></Setter>
                            </Trigger>
                            <Trigger Property="ItemsControl.AlternationIndex" Value="1">
                                <Setter Property="Background" Value="#EEE"></Setter>
                            </Trigger>
                        </Style.Triggers>
                    </Style>
                </DataGrid.RowStyle>
            </DataGrid>

2
WPF Kütüphaneleri / Wpf Ip Adress TextBox
« : Eylül 06, 2016, 17:44:45 ÖS »
Aşağıda paylaştığım dll' i wpf projelerinizde ip adresi girmek için kullanabilirsiniz.

3
WPF Hazır Kodlar / String ile Panele UIElement ekleme (GetType)
« : Eylül 05, 2016, 13:11:42 ÖS »
Kod: [Seç]
                //className=UserControls.GenelAyarlar_UI /*namepace.ClassName*/
                Type type = Type.GetType(className,true);
                object obje = Activator.CreateInstance(type);
                panel_View.Children.Add(obje as UserControl);

4
WPF Hazır Kodlar / Wpf Binding(Bağlama) Örneği
« : Eylül 03, 2016, 16:32:29 ÖS »
Binding  bağlama örneğini denemek için bir Wpf projesi oluşturup, xaml dosyasına aşağıdaki kodları yapıştırın. TexBox' a yazdığınız yazıların label' a bağlandığını göreceksiniz.
Kod: [Seç]
      <Grid>
                    <TextBox x:Name="textBox1"
            HorizontalAlignment="Left"
            Height="23"
            Margin="50,53,0,0"
            TextWrapping="Wrap"
            Text=""
            VerticalAlignment="Top" Width="201"/>

                    <Label x:Name="label1"
            Content="{Binding ElementName=textBox1, Path=Text}"
            HorizontalAlignment="Left"
            Margin="50,92,0,0"
            VerticalAlignment="Top" Width="201"/>
                </Grid>

5
Arduino Hazır Kodlar / Arduino Interrupt(Kesmeler) Örneği
« : Şubat 22, 2016, 18:15:27 ÖS »
Kesme anlamına gelen Interrupt birden fazla işlemin yapıldığı projelerde kullanılır. Intterrupt  sayesinde Arduino, çalışırken dışardan bir etkiyle meydana gelen olaylara otomatik olarak cevap verir.
    Örneğin Arduino herhangi bir işlemi yaparken butona atanacak interrupt, butona basıldığında Arduino' yu uyaracaktır. Tetiklenen görev yapıldıktan sonra Arduino, yaptığı  işleme kaldığı yerden devam edecektir.
     Örnek olarak Arduino Türkiye Web sayfasında çözmemizi önerdikleri bir problemi ele aldık.
     Örneğin Amacı: Butona ilk basışımızda ledi 3 defa yakıp söndürmek, 2. basışımızda ledi sürekli yakmak, 3. basışımızda ledi söndürecek bir uygulama.

Breadboard ve Arduino' nuzu şekildeki gibi ayarlayabilirsiniz.Örneğin kodları:(Kodlar üzerindeki  açıklama satırlarını dikkatli okuyunuz)
Kod: [Seç]
int counter = 0; //Butona kaç kez tıklandığını saymak için.
int counterLed = 0; //Butona ilk tıklayışımızda ledin yanıp sönme sayısını kontrol etmek için.
int pin = 9; //Ledin anot(pozitif) ucunun bağlı olduğu pin.
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600); //Serial Port ekranından görüntü almak için bu ayarı yapmalıyız.
 pinMode(pin,OUTPUT);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2),incremenT,RISING); //2. pin değeri LOW' dan HIGH' a geçince incremenT metodu tetiklenir.
}

void loop() {
if(counter == 1)
 {
   if(counterLed<4) //
   {
    digitalWrite(pin,HIGH);
    delay(500);
   
    digitalWrite(pin,LOW);
    delay(500);
    counterLed++;
    Serial.println(counterLed); //Serial Port ekranında değerleri görüntülemek için
   }
    else
    {
      digitalWrite(pin, LOW);
    }
 }
 if(counter == 2)
 {
    digitalWrite(pin,HIGH);
 }
 if(counter == 3)
 {
    digitalWrite(pin,LOW);
 }
 }//Loop Sonu


void incremenT()
{
  counterLed = 0;
  counter++;
  Serial.println(counter);
  if(counter == 4)
  {
    counter = 0;
  }
}

6
Arduino Hazır Kodlar / Arduino ile Led Yakma
« : Şubat 03, 2016, 03:22:10 ÖÖ »
Merhaba arkadaşlar. Basit bir led yakma uygulaması yapacağız. Öncelikle kablo bağlantılarını yapalım. Şekilde(Resim ekte) görüldüğü gibi ledin + kutbuna direncin bir ayağını, - kutbuna da breadboard' ın + bölgesinden çektiğimiz kabloyu bağlıyoruz. Direncin diğer ayağının bulunduğu kısmı Arduino' da 13. pine bağlıyoruz.  Topraklama kablosunu da GND pinine bağlıyoruz. Kodumuz şu şekilde:

Kod: [Seç]
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(13,OUTPUT);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  digitalWrite(13, HIGH); //Bu komut ledi yakar
  delay(500); //Bu komutta led 500 ms ye yanık bir şekilde bekliyor.
  digitalWrite(13, LOW);//Bu komut ledi söndürüyor 
  delay(500);  //Led 500 ms ye sönük olarak beklemede kalıyor.

}
Böylece led her 500 milisaniyede bir yanıp sönecektir.

7
PHP Dersleri / Php' de .htaccess (internal server error) Sorunu
« : Aralık 30, 2015, 15:40:41 ÖS »
Bu sorunun çözümü için Wamp serverin sağ aşagıdaki simgesine tıklayın, apache->apache modules->rewrite bölümüne  tıklayıp aktif edin.

8
Matlab Hazır Kodlar / Bisection Method Matlab
« : Nisan 07, 2015, 00:23:18 ÖÖ »
Kod: [Seç]

% Bisection Metodu


tol = 1e-4 ; % 10^-4(10 üzeri -4);
Ea = 1;
iter = 0;
xL = 3;
xU = 4;
fxL = xL ^ 2 - 11;
fxU = xU ^ 2 - 11;
 
    if fxL * fxU > 0
        fprintf('Kok Yok');
    else
        fprintf('Kok var.');
    end
   
   
    xR = (xL + xU) * 0.5;
   
    while tol < Ea
        iter = iter + 1;
        fxL = xL ^ 2 - 11;
        fxU = xU ^ 2 - 11;
   
        fxR = xR ^ 2 - 11;
            if fxL * fxR < 0
               
                xU = xR;
            else
                xL = xR;
               
            end
           
            xRnew = (xL + xU) * 0.5;
           
            Ea = abs(xRnew - xR)* 100 / xRnew;
            xR = xRnew;
            fprintf('%d. iterasyon %f \n',iter, xR);
           
    end
         

9
             Merhaba. Önceki yaptığımız uygulamaya devam ediyoruz. Bu dersimizde Thread oluşturmayı öğreneceğiz ve uygulamayı resim geldikten sonra 5 saniye içinde açılacak şekilde ayarlayacağız.

      Aşağıdaki kodları Splash.java dosyasına onCreate() metodu kısmına ekleyin.

Kod: [Seç]
Thread timer = new Thread() {
            public void run() {
                try {
                    sleep(5000);  //Uygulamanın açılışını 5 saniye bekletir.
                }
                catch (InterruptedException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
                finally {
                    //startingPoint(başlama noktası) adlı bir intent oluşturuldu...
                    Intent openStartingPoint = new Intent("com.example.buttonapps.MENU");
                    startActivity(openStartingPoint);   //intent te tanımlı olan aktiviteyi başlatır...
                }
            }
        };

Bu şekilde Thread imizi oluşturmuş olduk. Bu kodların altına
Kod: [Seç]
timer.start(); kodunu ekleyin. Bu kodla Thread i başlatmış olursunuz. Böylece uygulama açılmadan önce 5 saniye bekler. Bu işlemlerin sonucunda uygulamayı çalıştırın ve sonucu görün.İyi çalışmalar...

10
Diğer Dökümanlar / Windows System Programming - Johnson M. Hart
« : Mart 01, 2014, 19:42:27 ÖS »
Windows System Programming(Fourth Edition) kitabını burdan indirebilirsiniz: https://disk.yandex.com.tr/public/?hash=RiuyN6MJEJ8UHXpVtgHHzU6lUZBv36BJGvtcqrDNQbc%3D
     Kitapta Windows sistem programlama ile ilgili pek çok şeyi bulabilirsiniz. Kitap ingilizcedir fakat biz çalışkan insanlar için fark etmez :)

11
Evet arkadaşlar bu dersimizde de önceki yaptığımız
ButtonApps uygulaması üzerinden devam ediyoruz. Uygulamayı
Android hazır kodlar bölümünden indirebilirsiniz.
       AndroidManifest.xml dosyası üzerinde işlemler
yapacağız. Şimdi AndroidManifest.xml dosyasını açın. Orada
Kod: [Seç]
<activity> </activity> arasında kalan kodları
kopyalayın ve alt satıra geçip yapıştırın. Daha sonra
kopyaladığınız <activity> tagları arasından üsttekini
aşağıdaki gibi değiştirin.
Kod: [Seç]
<activity
            android:name=".Splash"
            android:label="@string/app_name" >
            <intent-filter>
                <action
android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>

       Daha sonra kopyalayıp alt yapıştırdığınız <activity> taglari arasındaki kodlardan
Kod: [Seç]
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />      bu kodun LAUNCHER kısmını DEFAULT olarak değiştirin.Bunu yaptıktan sonra da
Kod: [Seç]
<action android:name="com.example.buttonapps.MAINACTIVITY" /> bu kısmı aynen yapın. MAINACTIVITY dosyasının adresini belirtiyoruz.

       Burda yaptığımız işlemlerin amacı oluşturduğumuz Splash.java dosyasını ilk sırada çağırmak. Yani MainActivity.xml dosyası ilk açıldığı zaman ekrana resim gelecek. Şu şekilde:


12
Android uygulamalarınız için ikonları burdan indirebilirsiniz. https://disk.yandex.com.tr/public/?hash=9rlAWFvJMx4JPKS/dWhQrADknGpR41LMxFkbA1N1Tsc%3D

13
             Daha önceki yaptığımız Android ButtonApps uygulaması

üzerinden devam ediyoruz. Android projesini indirmek için
Android hazır kodlar kısmından Android Buton uygulamasını

indirin. 15. dersten itibaren başlayın.
      Şimdi projeyi açın ve res >> layout kısmına sağ

tıklayıp new >> other >> Android XML File sekmesini

tıklayın.  Xml dosyasının adını splash yaparsanız sizin için

daha iyi olur. Çünki ilerleyen kısımlarda splash ismini

kullanacağız.

      Android     XML dosyasını oluşturduktan sonra aşağıdaki

kodları girin:

Kod: [Seç]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:background="@drawable/resim ismi"
     >
   
</LinearLayout>

     Şimdi uygulamaya bir class dosyası ekleyeceğiz. src klasörüne sağ tıklayın new -> class tıklayın. İsmini Splash yapın. Şimdi aşağıdaki kodları Splash.java dosyasının içine yazın.

Kod: [Seç]
public class Splash extends Activity {
protected void onCreate(Bundle TravisLoveBegin) {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onCreate(TravisLoveBegin);
        setContentView(R.layout.splash);

       Şimdi bu java dosyasını çalıştırdığınızda eklediğiniz resim açılacaktır.14
Programlama Dili Dökümanları / Sayısal Analiz Matlab Notu
« : Şubat 22, 2014, 08:50:20 ÖÖ »
Sayısal analiz için gerekli olan Matlab' i burdan öğrenebilirsiniz: http://yadi.sk/d/GbLxMhtDJLSJ6


15
               Merhaba. Size Intent konusunu , Activity oluşturmayı ve Menü şeklinde bir liste yapmayı içeren bir uygulama yapmayı göstereceğiz.Uygulamayı ilk açışta 5 saniye boyunca ekranda bi resim çıkacak ve müzik çalacak. Kullanıcı menüden istediği uygulamayı seçecek ve seçilen uygulama açılacak. Uygulama resimleri: Uygulamada 3 tana java dosyası ve 2 tane de xml dosyası var.Şimdi bunları görelim:

      MainActivity.java dosyası buton uygulamasının kodlarını içerir.
Kod: [Seç]
package com.example.buttonapps;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends Activity {

    int counter=0;     //counter=0 olarak tanımlandı. Butona bastıkça artıyor veya azalıyor.
    Button add , ext;  //add artırmak için ext azaltmak için oluşturuldu.
    TextView display;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
       
       
       
         add = (Button) findViewById(R.id.addButton);  //finViewById metoduyla buton ve TextView değişkenleri oluşturuldu
         ext = (Button) findViewById(R.id.extButton);
        display = (TextView) findViewById(R.id.resultText);
       
       
        add.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  //Toplamı artır butonunun dinleyicisi
            //Tplamı artır butonuna tıklandığı zaman bu kodlar çalışır.
            @Override
            public void onClick(View v) {
                counter++;
                display.setText("Toplam= " + counter); //TextView e atama yapılıyot.
                //Artan veya azalan counter değeri ekranda gözüküyor...
               
            }
        });
       
         ext.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { //Toplamı azalt butonunun dinleyicisi
            //Tplamı azalt butonuna tıklandığı zaman bu kodlar çalışır.
            @Override
            public void onClick(View v) {
                counter--;
                display.setText("Toplam= " + counter);
               
            }
        });
    }

    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
        getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
        return true;
    }

}

          Splash.java dosyası ekranda resmi gösteren ve müzik çalan kodları içerir.

Kod: [Seç]
package com.example.buttonapps;

import android.app.Activity;

import android.content.Intent;
import android.media.MediaPlayer;
import android.os.Bundle;

public class Splash extends Activity {

    MediaPlayer ourSong;
   
    @Override
    protected void onCreate(Bundle TravisLoveBegin) {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onCreate(TravisLoveBegin);
        setContentView(R.layout.splash);
        ourSong = MediaPlayer.create(Splash.this ,R.raw.splashsound); //mp3 dosyası tanımlandı
        ourSong.start(); //mp3 dosyası başlatıldı.5 saniye çalacak.
       
        Thread timer = new Thread() {
            public void run() {
                try {
                    sleep(5000);  //Uygulamanın açılışını 5 saniye bekletir.
                }
                catch (InterruptedException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
                finally {
                    //startingPoint(başlama noktası) adlı bir intent oluşturuldu...
                    Intent openStartingPoint = new Intent("com.example.buttonapps.MENU");
                    startActivity(openStartingPoint);   //intent te tanımlı olan aktiviteyi başlatır...
                }
            }
        };
        timer.start();
    }

    @Override
    protected void onPause() {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onPause();
        ourSong.release();
        finish();
    }
   


}

             Menu.java ise başlangıçta açılan listeyi oluşturmak için oluşturulan dosyadır.Uygulamaların listesi burda oluşturulur.

Kod: [Seç]
//Bu dosya uygulama listesini oluşturur.
package com.example.buttonapps;

import android.app.ListActivity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;

public class Menu extends ListActivity {

    String classes[] = {"MainActivity", "example1", "example2", "example3", "example4", "example5"
            , "example6", "example7", "example8"} ;   //Bu menünün listesi
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setListAdapter(new ArrayAdapter<String>(Menu.this, android.R.layout.simple_list_item_1, classes) );
    }
   
    @Override
    protected void onListItemClick(ListView l, View v, int position, long id) {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onListItemClick(l, v, position, id);
       
        String cheese = classes[position];   //chese tıklanan liste elemanlarını tutar.
        //Mesela chese[0] MainActivity uygulamasıdır.
       
        try {
        Class ourClass = Class.forName("com.example.buttonapps." + cheese);
        Intent ourIntent = new Intent(Menu.this , ourClass );
        startActivity(ourIntent);    //Kullanıcının seçtiği uygulamayı başlatır.
        }
        catch(ClassNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

          activity_main.xml dosyası buton uygulamasında kullanılan butonları ve textView i içerir.
Kod: [Seç]
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
    tools:context=".MainActivity" >
    <TextView
        android:id="@+id/resultText"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Toplam= "
        android:textSize="30dp"/>

    <Button
        android:id="@+id/addButton"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_marginTop="40dp"
        android:text="Toplamı artır" />

    <Button
        android:id="@+id/extButton"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentRight="true"
        android:layout_below="@+id/addButton"
        android:text="Toplamı azalt" />

</RelativeLayout>

Splash.xml dosyası da arka plan resmini içeren dosya.
Kod: [Seç]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:background="@drawable/background"
     >
   

</LinearLayout>


Uygulamayı burdan indirin:http://yadi.sk/d/czNlbydtJGLgk

Sayfa: [1] 2 3 ... 5