İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Konular - Hacı Saridas

Sayfa: [1] 2 3 ... 11
1
Arduino Hazır Kodlar / Arduino ile joystick modül kullanımı
« : Şubat 22, 2016, 21:55:04 ÖS »
Açı hesabı: value*180/1023Video :Kod: [Seç]
#define X_AXIS    A4 
#define Y_AXIS    A5


int  Xvalue;
int  Yvalue;

void setup()   
{
delay(5);
Serial.begin(9600);

}


void loop()
{
Xvalue = analogRead (X_AXIS);
Serial.println ((Xvalue*180.0)/1023);
Yvalue = analogRead (Y_AXIS);
Serial.println ((Yvalue*180.0)/1023);
Serial.println ("");
delay(500);
}

Çıktı(Derece cinsinden):
Kod: [Seç]
50.32
47.33

47.51
46.10

46.10
45.57

46.10
45.22

46.45
46.10

47.86
48.56

53.14
55.95

61.94
63.87

67.92
68.09

69.50
68.97

66.51
63.34

60.00
57.18

54.37
51.38

49.62
47.51

47.33
46.10

46.45
45.57

46.10
45.57

2
Windows 8 / SD kart formatı
« : Şubat 07, 2016, 12:26:11 ÖS »
Merhaba arkadaşlar SD kartımıza format atmak ufak ve basit bir iş fakat güzel bir Türkçe anlatım bulamadığım için bu konuyu açmak istedim umarım size faydalı olur.

SD kart nasıl formatlanır ?

1)İlk olarak Komut istemi "yönetici olarak" başlatılır.
2)Sırasıyla "diskpart".
3)"list disk" komutları girilir.
3)Gelen disk listesinden formatlamak istediğiniz diski secin benim ki disk 1 olduğu için "select disk 1" dedim.
4)Temizliyoruz "clean"
5)"create partition primary"
6)Gelelim formatlamaya  "format fs=fat32 quick" komutunu da yazarak sd kartımızı formatlamış oluyoruz

   Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar dilerim :)

3
Matlab Hazır Kodlar / matlab ile denklem bulma
« : Şubat 04, 2016, 20:33:55 ÖS »
Kod: [Seç]

fprintf('y=a*(x^2)+b*x+c=0 Şeklindeki denklemin köklerini bulmak için değerleri giriniz: \n')
a=input('a yı giriniz=');
b=input('b yi giriniz=');
c=input('c yi giriniz=');
determinat=((b^2)-4*a*c);
 
    if determinat<0
        fprintf('kök yoktur. \n')
 
    elseif determinat==0
        x=-(b/2*a);
        fprintf('Kökler: x1=x2= %g \n', x)
 
    else
        d=sqrt(determinat);
        x1=(-b-d)/(2*a);
        x2=(-b+d)/(2*a);
        fprintf('x1=%g ve x2=%g \n', x1,x2 )
    end

y=a*(x^2)+b*x+c=0 denklemin a,b ve c değerlerini vererek bu denklemin köklerini bulan matlap kodu.

4
Linux İşletim Sistemi / Raspberry Pi Kurulumu
« : Şubat 03, 2016, 21:56:08 ÖS »


Raspberry Pi Foundation tarafından 2009’da geliştirilmiş ve tam donanımlı olarak üretilmiş mini bilgisayardır.
Ekibimiz tarafından özenle hazırlamış olduğumuz sadece 6 dakikada raspberry pi kurulumu sizlerle sunmuş bulunmaktayız.
Pi store mağazasında raspberry pi ile ilgili uygulamalar sergilenmektedir. Göz atmanızı tercih ederiz.
Gereksinimler:
1)Raspberry Pi 2
2)Raspberry Pi’yi korumak için bir kutu.
3)SD Kart, tercihen SDHC uyumlu olmalı, ve en az 4 GB büyüklüğünde olmalı.
4)HDMI kablo veya HDMI converter.
5)Usb mause ve Usb klavye

5
C Dili Hazır Kodlar / C'de fonkisyon ile pointer kullanımı
« : Ekim 18, 2015, 19:52:45 ÖS »
Kod: [Seç]
#include<stdio.h>

//Hacı SARIDAS
void degerilen(int *);

int main()
{
int a =5;
printf("cagirilmadan oncesi : %d \n",a);

degerilen(&a);
int *p;
p=&a;
printf("cagirildiktan sonra : %d \n",*p);

}

void degerilen(int *k)
{
    *k = *k + 10;

printf("cagri ani: %d\n",*k); }

6
Cumhuriyet üniversitesi elektronik devre tasarımı çıkmış sorular ve cevapları vize + final.
Resim :1


Resim 2:Resim 3:Resim 4:


iyi çalışmalar arkadaşlar...

7
Javada Dosya oluşturma (yeni metin belgesi oluşturma)
Kod: [Seç]
import java.io.File;
import java.io.IOException;
public class rehber {
 
                            /*Hacı SARIDAŞ*/


public static void main(String[] args) {
File file = new File("C:\\wamp\\metin.txt");
try{
file.createNewFile(); // yeni dosyamızı oluşturduk
}
catch(IOException e)
{
}
}


}

8
Java Dili Hazır Kodlar / Javada gui ile container ve label kullanımı
« : Aralık 28, 2014, 02:19:00 ÖÖ »

Javada gui ile container ve label kullanımıKod: [Seç]
import java.awt.*;


import javax.swing.*;
/*Hacı SARIDAŞ*/


public class label extends JFrame {


public label(){
super("forum");

Container con = getContentPane(); //container bileşenini oluşturduk
con.setLayout(new BorderLayout());//yerleşim tipi
con.add(new JLabel("Deneme label")); // label olusturuldu

Container con2 = getContentPane(); //
con2.setLayout(new GridLayout());
con2.add(new JLabel("www.Forumkod.com"));

setVisible(true);
setSize(510,510);

}

public static void main(String[] args) {
 

label l = new label();


}


}

9
Java Dili Hazır Kodlar / Javada gui ile pencere oluşturma
« : Aralık 27, 2014, 23:57:46 ÖS »
Kod: [Seç]
import javax.swing.*;


          /* Hacı SARIDAŞ*/
public class gui extends JFrame {


public gui (){
super("pencere");

this.setSize(450, 410); //penceremizin boyutunu ayarladık
this.setVisible(true); //penceremizin görünür kıldık
this.setAlwaysOnTop(true);//penceremizi her zaman üstte tutar
this.setResizable(false); // pencerenin boyutlanmasını devre dışı bırakırS
}
     
public static void main(String[] args) {


gui g = new gui();
   


}

}

10
C Dili Hazır Kodlar / C ile Girilen sayıyı tersten yazdıran program
« : Aralık 20, 2014, 14:04:54 ÖS »
Kod: [Seç]
#include<stdio.h>
#include<conio.h>


void fonks(int girilen)
      {
         int m,b,c;
         if(girilen>0)
         {
               m = girilen%10;
                c= girilen-m;
               c=girilen/10;
               printf("%d",m);


               fonks(c);
         }
               return;
         
      }
      int main()
      {
         int girilen;
         printf("bir deger giriniz :");
         scanf("%d",&girilen);
         fonks(girilen);
         
     
      }

11
Form Application Hazır Kodlar / C# OpenCv ile Ekrana yazı yazdırma
« : Kasım 14, 2014, 18:28:44 ÖS »

OpenCv kütüphanelerini dahil etmeyi unutmayın...

Kod: [Seç]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Emgu.CV;
using Emgu.CV.Cvb;
using Emgu.CV.Structure;
using Emgu.CV.UI;
using Emgu.CV.CvEnum;
namespace forumkod
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            BuildwindowWithText("Kral Forum",400,200,Color.Blue,"www.forumkod.com",80,20,Color.White);
        }


        public static void BuildwindowWithText(String WindowName, Int32 WindowWidth, Int32 WindowHeight, Color WindowBackgroundColor,
            String WindowText, Int32 Text_Y_StartPoint, Int32 Text_X_Start, Color TextColor)
        {
            CvInvoke.cvNamedWindow(WindowName);
            using (Image<Bgr, Byte> WindowImage = new Image<Bgr, Byte>(WindowWidth, WindowHeight, new Bgr(WindowBackgroundColor.B, WindowBackgroundColor.G, WindowBackgroundColor.R)))
            {
                MCvFont TextFont = new MCvFont(FONT.CV_FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0, 1.0);


                WindowImage.Draw(WindowText, ref TextFont, new Point(Text_X_Start, Text_Y_StartPoint), new Bgr(TextColor.B, TextColor.G, TextColor.R));


                CvInvoke.cvShowImage(WindowName, WindowImage);


                CvInvoke.cvWaitKey(0);


                CvInvoke.cvDestroyWindow(WindowName);
            }
        }


    }
}

12
Java Dili Hazır Kodlar / Javada String metot dan isim alma
« : Kasım 11, 2014, 09:19:42 ÖÖ »
Kod: [Seç]
import java.util.Scanner;
public class metodss {


static String isim = "ali";
static String soyisim = "kaya";

public static String d(String isim,String soyisim){
return isim + " " +soyisim;
}
public static void main(String[] args) {
d(isim, soyisim);
System.out.println(d(isim, soyisim));
}

}

13
Kod: [Seç]
import java.util.Random;


import javax.swing.text.StyledEditorKit.ForegroundAction;
public class kisiDagilimi {


/**
HACI SARIDAS
**/

static String [] kisi={"murat","ali","ahmet","hacı","cem","burak","imam","soner"};
public static void hepsi()
{

for (int i = 1; i <= kisi.length; i++)
{
System.out.println(kisi[i-1]);
if(i%2==0)
{
System.out.println();
}
}
}public static void rasgele(){
for (int i = 0; i < kisi.length; i++) {


Random ran = new Random();
int rasgele = ran.nextInt(8);

String temp = kisi[i];
kisi[ i ] = kisi[ rasgele ];
kisi[ rasgele ] = temp;
}
}

public String toString(String kisi)
{
return kisi;
}


public static void main(String[] args) {
rasgele();
hepsi();
}


}

15
Java Dili Hazır Kodlar / Java da basit sayı tahmin oyunu
« : Kasım 06, 2014, 20:53:17 ÖS »

oldukça basit bir java tahmin oyunu açıklama satırı isteyecek kadar anlaşılır olduğundan anlatma gereksinimi duymadım eğer yinede sorunuz varsa yorum atabilirsiniz...

Kod: [Seç]
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;
public class sayiTahmin {


/*
HACI SARIDAŞ
*/
public static void main(String[] args) {


int sayi =0,girilen =0,i=5;
Random ran = new Random();
sayi = ran.nextInt(100)+1;
System.out.println("Sayi Tahmin oyununa Hoş Geldiniz");
Scanner scan = new Scanner(System.in);

System.out.println("bir sayı giriniz");
while(i>0) {
System.out.println("kalan hakkınız  : " + i );
girilen=scan.nextInt();

if (i==1)
System.out.println("hakkınız bitti kazanamadınız... ");

else if(sayi!=girilen)
System.out.println("Yanlış tahmin tekrar deneyiniz ");
else
    System.out.println("tebrikler kazandınız :) ");

i--;
}
}


}


iyi dersler :)

Sayfa: [1] 2 3 ... 11